Phoenix Urnen®
 
Unieke  
Handbeschilderde
Sierurnen
.
 
 
Disclaimer - juli 2018 - Website Phoenix Urnen®

Door de verschillende websites en pagina’s van Lotus Ceramic Arts / Phoenix Urnen® (hierna te noemen "de website") en de daarop geboden informatie te bekijken en te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Ondanks onze voortdurende zorg en aandacht is het mogelijk dat bepaalde informatie, producten en diensten (verder genoemd: `de informatie`) op deze website onvolledig, onjuist of niet actueel zijn. Wij kunnen u ten aanzien hiervan geen garanties geven, en hier kunnen dan ook verder geen rechten aan worden ontleend.

De informatie op de website wordt door ons regelmatig aangevuld, gewijzigd en geactualiseerd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Wij wijzen u erop en benadrukken dat een bezoeker van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie, afbeeldingen, video’s, documenten etc. etc. openbaar mag maken, of elders mag publiceren, of op enige andere wijze mag verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lotus Ceramic Arts / Phoenix Urnen®. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van deze informatie en / of het delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk. Wij doen er alles aan om onze website goed te beveiligen tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Daarom hebben we ook uitstekende virus/malware-beveiliging, die ook steeds wordt geüpdate. Desondanks kunnen wij nooit garanderen dat er inbreuk plaats vindt door derden, met als gevolg eventuele virus / malware verspreiding, en kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Lotus Ceramic Arts / Phoenix Urnen is niet verantwoordelijk voor andere websites, die niet ons eigendom zijn en waar via hyperlinks naar wordt doorverwezen, en de daarop vermelde informatie.

Met deze Disclaimer wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende nationale wetgeving vervatte vereisten, noch om de aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

Verder zijn op al onze transacties de de meest recente algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lotus Ceramic Arts / Phoenix Urnen ® van toepassing, zoals gedeponeerd op 26 november 2008 bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland te Meppel, Drenthe (KvK reg.nr. 04073185). Op eerste verzoek worden deze kosteloos toegezonden. Schrijf- en / of drukfouten voorbehouden.

Phoenix Urnen ® (NL 2007) is een beschermde geregistreerde handelsmerknaam van "Lotus Ceramic Arts

 


 

© Copyright Phoenix Urnen ®   |   privacyverklaring   |   disclaimer   |   webdesign: Br@m