Phoenix Urnen ®
 
Unieke
Handbeschilderde
Sierurnen

Phoenix Urnen ® kiest bewust voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid

Phoenix Urnen ®  kiest bewust voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.
Niet
omdat dit “zo goed is voor ons imago” . Wij vinden namelijk dat we als mensen te gast zijn op deze aarde, en dat we ons dus ook als gast zouden moeten gedragen. Dat wil zeggen: respectvol omgaan met de aarde, het klimaat, de leefomgeving en al zijn bewoners.

Wij vinden dus dat, als we de aarde een beetje leefbaarder kunnen maken en nalaten voor de toekomst, we daar ook toe verplicht zijn en ons daarvoor moeten inzetten.

Wat doen wij daar dan voor?

1.   Met ingang van 27 februari 2015 draaien onze ovens volledig op zonne-energie opgewekt door de zonnepanelen op ons eigen dak!.

2.   We doen zo veel mogelijk aan het hergebruiken van glazuur en zuinig gebruik van water in het productieproces. Bij het gebruik van al onze grondstoffen kiezen we voor zo min mogelijk milieubelastende stoffen.

3.   Door lidmaatschap / donateurschap van diverse goede-doelen-organisaties actief op het gebied van milieu, mensenrechten, natuur, dierenwelzijn, projectensteun in ontwikkelingslanden enzovoort (zie onze “links”-pagina) proberen we ons steentje bij te dragen om de wereld “een beetje beter” te maken.

4.   Onze verpakkingsmaterialen voor het verzenden van onze urnen zijn vrijwel geheel recyclebaar (karton, papiertape, en “piepschuimkorrels” gemaakt van composteerbaar aardappelzetmeel).

5.   Door te kiezen voor een bank die alleen investeert in “eerlijke” zaken en die dus ook het beste voorheeft met de wereld: Triodos Bank en ASN-bank

TRIODOS BANK

Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving.

ASN BANK

ASN-bank bankiert op een maatschappelijk verantwoorde manier, en stimuleert al vele jaren duurzame ontwikkeling, en beheren het geld met respect voor mens, dier en natuur.

Wij hopen dat dit alles meer mensen aan het denken zet, om bewuster om te gaan met onze planeet, en daarin ook zelf stappen te ondernemen.